Skip to content

Grupa Kobiet „Miriam”

Celem grupy jest pomoc kobietom w coraz większym otwieraniu się na działanie Ducha Świętego przez głębsze zawierzenie się Jezusowi. Przez słuchanie słowa Bożego, wzajemne dzielenie się, grupa stwarza możliwość wzrostu w wierze i świętości.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu (drugi poniedziałek) o godz. 18.45 w budynku Salezjańskiego Gimnazjum.

 

Opiekunem wspólnoty jest ks. Marcin Kozyra – mkozyra@salezjanie.pl.
Liderką grupy jest Izabela Korzec – izakorzec@gmail.com.

back

Primary Sidebar