6 czerwca 2022

Bierzmowanie w naszej parafii

W święto Nawiedzenia NMP w naszej parafii ponad osiemdziesięciu młodych ludzi otrzymało Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania.

Obchodzone 31 maja święto jest pamiątką niezwykłego spotkania dwóch matek: matki proroka i Matki Boga. Maryja przyniosła Jezusa nie tylko Elżbiecie, ale także młodzieży, która tego dnia przystąpiła do sakramentu bierzmowania. Udzielił go Wikariusz Biskupa, ks. Leopold Rzodkiewicz. W swoim kazaniu zachęcał on do korzystania z darów, jakie otrzymali oni od Boga wraz z sakramentem bierzmowania.

Był to niezwykle ważny i podniosły moment, zarówno młodzież jak i ich bliscy byli niezwykle przejęci i skupieni na modlitwie. Módlmy się i my, aby otrzymany przez nich sakrament zaowocował w ich życiu dojrzałą świętością.