26 lutego 2022

Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich

Pierwszy piątek marca 2022 roku – 4 marca jest w dniem modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich. Modlimy się tego dnia szczególnie za osoby zranione we wspólnocie Kościoła.