1 listopada 2020

„Wobec ostatnich wydarzeń” – słowo Biskupa Legnickiego