17 października 2020

Zarządzenie Biskupa Legnickiego z 16 X 2020 r.