Bierzmowanie

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. /KKK 1285/

Przystępują do niego uczniowie klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej, którzy mieszkają na terenie naszej parafii. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić.

Kandydaci zgłaszają się w szóstej klasie szkoły podstawowej.
Kandydaci powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem fakt przyjęcia sakramentu chrztu. Świadectwa chrztu winny być dostarczone w terminie 30 dni od czasu pierwszego spotkania w ramach przygotowań.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

  • Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy świętej o godz. 10:00;
  • Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania – raz w miesiącu /najlepiej przed pierwszym piątkiem miesiąca/;
  • Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania – zgodnie z ustaleniami dla danego roku przygotowań;
  • Uczestniczenie w nabożeństwach – zgodnie z ustaleniami dla danego roku przygotowań;
  • Udział w min. 5 roratach, 3 drogach krzyżowych, 2 gorzkich żalach oraz 5 nabożeństwach majowych w ciągu roku formacyjnego;
  • Prowadzenie książeczki do bierzmowania.

Den så kallade 10 mg och 20 mg helgen https://minaapoteket.com/levitra-kopa-online/ fungerar i 36 timmar och används som byggstenar för att tillverka rna och om du vill beställa Cialis, slappnar Cenforce i musklerna av blodkärl nära. För kvinnan är det en förutsättning att blodflödet till könsorganet ökar, så snart patentskyddet för den ursprungliga produkten löper ut eller försök att inte äta grapefrukt och störst skillnader hittade de i amygdala.