Pierwsza Komunia Święta

„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” /KKK 1324/

Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Termin ustalany jest z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym. Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii Św. odbywa się w ramach katechizacji szkolnej. Dzieci, które uczą się w szkołach poza terenem parafii, a przynależą do naszej wspólnoty parafialnej winny być zgłoszone przez rodziców we wrześniu /na początku roku szkolnego/.

W terminie wyznaczonym przez przygotowującego księdza lub siostrę należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka – zwolnieni są ci , których dzieci były chrzczone w naszej parafii.

Rodziców wraz z dziećmi zachęcamy do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy Św. o godz. 11.30 w czasie której, kierowane jest specjalne słowo do dzieci, a po zakończeniu liturgii przekazywane są bieżące informacje.