Skip to content

Grupa Kobiet „Miriam”

Celem grupy jest pomoc kobietom w coraz większym otwieraniu się na działanie Ducha Świętego przez głębsze zawierzenie się Jezusowi. Przez słuchanie słowa Bożego, wzajemne dzielenie się, grupa stwarza możliwość wzrostu w wierze i świętości.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu (drugi poniedziałek) o godz. 18.45 w salce pod kościołem św. Jana Bosko.

Opiekunem wspólnoty jest ks. Marcin Kozyra – mkozyra@salezjanie.pl.


Liderką grupy jest Marta Duszyńska – duszki5@tlen.pl.
back

Primary Sidebar