24 grudnia 2023

ŻYCZENIA

Tutejsi Duszpasterze życzą wszystkim Parafianom i Wiernym uczęszczającym na nabożeństwa do naszej świątyni oraz Gościom, aby znaleźli czas i siły, na spotkanie się z Jezusem, który przychodzi do nas, aby obdarzyć nas Orędziem Pokoju i miłości przebaczającej.

Salezjanie