Grupa Mężczyzn św. Józefa

Mężczyźni Świętego Józefa to katolicka sieć mężczyzn, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Jak św. Józef był najbliższym człowiekiem Jezusa, tak oni starają się być ludźmi, którzy zobowiązują się wobec Jezusa Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela.

Spotkania formacyjne odbywają się w każdą środę o godz. 18.45 w sali Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II.

Szczegółowe informacje na msjlubin.pl

Opiekunem wspólnoty jest ks. Marek Leśniewski SDB.

Liderem grupy jest Zbigniew Milewski – [email protected].