Bierzmowanie

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. /KKK 1285/

Przystępują do niego uczniowie klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej, którzy mieszkają na terenie naszej parafii. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić.

Kandydaci zgłaszają się w szóstej klasie szkoły podstawowej.
Kandydaci powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem fakt przyjęcia sakramentu chrztu. Świadectwa chrztu winny być dostarczone w terminie 30 dni od czasu pierwszego spotkania w ramach przygotowań.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

  • Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy świętej o godz. 10:00;
  • Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania – raz w miesiącu /najlepiej przed pierwszym piątkiem miesiąca/;
  • Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania – zgodnie z ustaleniami dla danego roku przygotowań;
  • Uczestniczenie w nabożeństwach – zgodnie z ustaleniami dla danego roku przygotowań;
  • Udział w min. 5 różańcach świętych, 5 roratach, 3 drogach krzyżowych, 2 gorzkich żalach oraz 5 nabożeństwach majowych w ciągu roku formacyjnego;
  • Prowadzenie książeczki do bierzmowania.