Adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja Najświętszego Sakramentu jest w każdy czwartek w godzinach 18.30 – 21.00.