Chrzest święty

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego chrzest i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów”
/KKK 1213/

Chrzest udzielany jest w 2 i 4 niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 13.00.

Około dwóch tygodni przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka, świadectem ślubu kościelnego /jeśl był poza parafią zamieszkania/ oraz świadectwem moralności chrzestnych wystawionym przez duspasterza parafii, w której mieszkają.

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest zasadniczo podczas niedzielnej Mszy św. /drugą i czwartą niedzielę/ o godz. 13.00. W wyjątkowych przypadkach może się odbyć w innym czasie. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

  • ukończyli 16 rok życia
  • przyjęli Sakrament pokuty, Eucharystii i Bierzmowania
  • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary

Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego, a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację.