Historia parafii

Na przełomie lat 70-tych i 80-tych rozbudowujący się Lubin wymagał budowy nowych kościołów.

Dnia 12 września 1982 r. na Mszy św. o godz. 18.00 ks. Bp Adam Dyczkowski poświęca kaplice i salki, mieszczące się w postawionym baraku. W październiku w Rzymie Ojciec Święty Jan Paweł II pobłogosławił kamień węgielny pod budowę kościoła. W 1984 r. ówczesny proboszcz nowej parafii ks. Adam Wiśniewski po wielu staraniach otrzymał zatwierdzenie planów pod budowę kościoła i domu zakonnego, a już w roku 1984 odprawiono pierwszą Pasterkę w dolnym kościele.

W roku 1998 ks. Abp Tarcisio Bertone odprawił pierwszą uroczystą Mszę św. w górnym kościele i poświęcił ołtarz oraz obraz patrona parafii – św. Jana Bosko. Konsekracja kościoła miała miejsce dnia 11 czerwca 2000 r. przez ks. Bpa Tadeusza Rybaka. W domu parafialnym znajduje się Centrum Formacji Rodziny im. św. Jana Pawła II.