Małżeństwo

”Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. /KKK 1601/

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w kancelarii parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wówczas otrzymają potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem małżeństwa.

W kancelarii należy przedstawić następujące dokumenty:

  • Dowód tożsamości
  • Świadectwo Chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania ważne 3 miesiące od daty wystawienia do zgłoszenia się w kancelarii
  • Świadectwo Bierzmowania (jeżeli nie ma potwierdzenia tego sakramentu na Świadectwie Chrztu)
  • Świadectwo ukończenia katechezy w szkole podstawowej, gimnazjum w szkole średniej
  • Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej tzw. „kurs przedmałżeński” i z poradnictwa rodzinnego
  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku „ślubu konkordatowego”)
  • Dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, zawód, adres zamieszkania)

Uwaga!

Małżeństwo zawierane jest w czasie Mszy św. lub poza nią. Termin ustala się z księdzem w kancelarii parafialnej. Jeśli małżeństwo zawierane jest poza Mszą św., wtedy wypada, aby młodzi małżonkowie zamówili Mszę św. w swojej intencji w innym terminie.

W przypadku, gdy narzeczeni /oboje/ są z innej parafii, wówczas od jednego z Proboszczów potrzebne jest tzw. „Zezwolenie na przeprowadzenie rozmów kanonicznych i pobłogosławienie związku poza uprawnioną parafią”.