Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników (SSW) założył św. ks. Jan Bosko w 1876 roku w Turynie.

Program Apostolski Współpracowników jest zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. Bezpośrednim odpowiedzialnym za Salezjanów Współpracowników w Inspektorii jest urzędujący ksiądz Inspektor, a na całym świecie – Przełożony Generalny Salezjanów.

Salezjanin Współpracownik jest katolikiem, który żyje swoją wiarą, czerpiąc natchnienie z Programu Apostolskiego ks. Bosko, a więc: angażuje się w tę samą misję młodzieżową i ludową, co Salezjanie, w formie braterskiej i stowarzyszeniowej. Posiada żywe pragnienie więzi z innymi członkami Rodziny Salezjańskiej. Działa dla dobra Kościoła i społeczeństwa w sposób odpowiedni dla swoich możliwości.

Spotkanie formacyjne odbywa się w drugą środę miesiąca po mszy o godz. 18.00.

Delegatem lokalnym SSW jest ks. Stanisław Gorczakowski – Dyrektor i Proboszcz.